December 11th, 2012

(no subject)

Вроде вот этого мне пророчат по наблюдениям - самый спокойный, хорошо кушает, привязан к маме. Надеюсь с Божьей и Лениной помощью, всё сложится. Сами поедем смотреть и выбирать щеников в новогодние праздники.

(no subject)

Вот и первые подарки к Новому году.

Перевели на болгарский мою заметку о Национальном вестнике литературы, искусства и общественной жизни "Литература и Общество" г Варна.

"От руската преса:
Литературен алманах „Московский Парнас”:
„Излизащият почти всеки месец български вестник „Литература и Общество” (гр. Варна) е впечатляващо явление в обществения живот. Това е сериозно издание, отразяващо съвременната култура, образование, изкуство, литература. Вестникът е разнообразен, широкообхватен, задълбочен. Отразява духа на времето ни. На страниците му могат да се видят представени важни културни събития, стихотворения, белетристика, дори музика. Вестникът разказва за ежедневието на българската и руската интелигенция, за днешния ден на културата. Информира читателите за протичащи културни събития, за излизането на нови книги. Подготвя се и се печата под умелото ръководство на българския поет и журналист Станислав Пенев.
Collapse )